SINAPSA

agencija za konsalting i menadžment

pomaže kompanijama i pojedincima da  postignu veću organizacionu i ličnu efikasnost

SINAPSA HR

AGENCIJA ZA KONSALTING I MENADŽMENT

POMAŽE KOMPANIJAMA I POJEDINCIMA DA SE RAZVIJU I
POSTIGNU VEĆU ORGANIZACIONU I LIČNU EFIKASNOST

O NAMA

Agencija za konsalting i menadžement, Sinapsa 

(www.sinapsa.co.rs) je HR agencija osnovana 2010 godine, sa ciljem da svojim klijentima pruži kompletna rešenja iz domena upravljanja ljudskim resursima i ličnog razvoja. 

 

Naše usluge su iz domena primenjene psihologije u biznisu,

kreirane tako da pomognu kompanijama da unaprede svoje poslovanje, ali i  pojedincima u postizanju pune lične i poslovne efikasnosti.

 

Sa klijentima sarađujemo ili po principu POJEDINAČNIH PROJEKATA ili part-time aranžmana, kada preuzimamo ulogu

EKSTERNOG HR PARTNERA, koji realizuje sve poslove iz HR oblasti.

NAŠI KLIJENTI

VODEĆI HR KONSULTANT

Naš HR tim vodi Neda Mirković, diplomirani psiholog i dugogodišnji HR konsultant. https://www.linkedin.com/in/nedamirkovic/ 
  • Sertifikovani REBT terapeut (Rational Emotive Behavior Therapist) instituta Albert Ellis iz Njujorka

  • Licencirani konsultant internacionalne konsultantske kompanije Human Synergistics

  • Posle dugogodišnjeg rada u koroporacijama na poziciji HR managera (ComTrade, Merkur International, KBC banka), od 2010-te godine se bavi samostalnim konsultantskim projektima, u okviru agencija Sinapsa i OneWay consulting.

  • Njen fokus u radu sa klijentima je na primeni psiholoških znanja u biznisu, sa jedne strane u oblasti razvoja organizacija, a sa druge u oblasti individualnog razvoja pojedinaca, sa ciljem postizanja njihove veće lične efikasnosti i produktivnosti.

SINAPSA BLOG

Inspiracija organizacionih promena i ličnog razvoja