Usluge Za Kompanije

Pomažemo kompanijama da uspostave što efikasnije strategije upravljanja ljudskim resursima, uz pomoć kojih mogu da ostvare svoje organizacione ciljeve. Strategije se baziraju na postizanju sklada između poslovnih učinaka, angažovanosti i zadovoljstva zaposlenih, ali i ličnih potencijala i sposobnosti svakog pojedinca.

Sa kompanijama sarađujemo ili po principu POJEDINAČNIH PROJEKATA ili po principu part-time aranžmana, kada preuzimamo ulogu EKSTERNOG HR PARTNERA, koji realizuje sve poslove iz HR oblasti. 

HR konsalting

HR konsalting

Pomažemo vlasnicima i menadžmentu firmi, kao i HR timu, da modernizuju HR procese i unapede poslovanje

Regrutacija i selekcija

Pomažemo klijentima vam da uz našu pomoć lako i brzo pronađu najbolje ljude za svoju kompaniju

3 programske celine

Procena psihološkog biznis profila

Assessmenti – procene sposobnosti, znanja, veština svih pojedinaca u kompaniji, sa savetima za nova kadrovska rešenja

HR obuka i HR mentoring

HR trening i HR mentoring

Specijalizovani trening, namenjen mladim HR profesionalcima koji žele da unaprede konkretna HR znanja i veštine

Razvoj organizacione klime i kulture

Promena organizacione kulture i klime

Identifikovanje i promena uzročnih faktora, koji su u osnovi efektivnosti organizacije

Trening i razvoj kadrova

Trening i razvoj kadrova

Kreiranje i implementacija programa obuke u skladu sa potrebama klijenata

KARIJERNI KONSALTING

Karijerni konsalting – usluga za kompanije

Program podrške kompanijama u upravljanju talentima i karijerom zaposlenih

Psihološki wellbeing i antistres programi

Psihološki wellbeing i antistres programi

Individualni programi namenjeni jačanju ličnih kapaciteta pojedinca u borbi sa pritiscima koji nosi savremeni biznis

Razvoj motivacije za rad

Unapređenje motivacije za rad

Usluga merenja i razvoja motivacije za rad i radne angažovanosti pojedinaca, timova i organizacije u celini

Timski koučing i timski rad

Timski koučing i timski rad

Danas nezamenjiv alat za unapređenje timskog duha je timski koučing

PSIHOLOŠKI TRENING za sve poslovne ljude

PSIHOLOŠKI TRENING za sve poslovne ljude

Programi podrške ličnom profesonalnom razvoju svog pojedinca

BIZNIS KOUČING ZA MENADŽERE

BIZNIS KOUČING ZA MENADŽERE

Podrška menadžerima i liderima u izazovnim situacijama i bržem i konstruktivnijem donošenju poslovnih odluka

Prvi put menadzer

Obuka prvi put menadžer

Ovaj kurs pruža osnovna menadžerska znanja i mogućnost izgradnje bazičnih menadžerskih veština

Razvoj menadzerskih i liderskih veština

Razvoj menadžerskih i liderskih veština

Kurs pruža mogućnost izgradnje bazičnih menadžerskih i liderskih veština, spram potreba pojedinca

organizacija team buildinga

Team-building programi

Naši raznovrsni programi namenjeni su druženju, ali i jačanju timske dinamike i sinergije