Biznis koučing za menadžere

Podrška menadžerima i liderima u izazovnim situacijama i 

bržem i konstruktivnijem donošenju poslovnih odluka

Donošenje poslovnih odluka i očuvanje lične poslovne efikasnosti je veliki izazov za sve ljude na rukovodećim pozicijama u današnjem ubrzanom biznis okruženju.

Zato je u takvim situacijama od velikog značaja osloniti se na dodatnu psihološku podršku i smernice, jer je tako lakše doneti odluke i istrajati u akcijama promene, nego kad smo ostavljeni sami sebi, ma kako na visokoj poziciji bili i ma kakvo neustrašivo sa strane delovali.

ZAŠTO BIZNIS KOUČING (BUSINESS COACHING)

Sinapsa je razvila specijalizovane psihološke radionice za menadžere i lidere, baziranje na principima biznis koučinga (business coaching) na kojima zajedničkim snagama sa osobom tragamo za rešenjem različitih situacija ili dilema, pred kojima se našla.

Umesto da idu na opšte, generičke treninge (npr. delegiranje, motivacija zaposlenih, self leadership), ove radionice su fokusirane na one teme i situacije koje su pojedincu najvrednije u datom trenutku.

Za razliku od treninga gde pojedinac dobija univerzalne recepte za bolje lično funkcionisanje, kroz business coaching pojedinac sam dolazi do najvrednijih uvida i najboljih “recepata” za sebe, što ima neprocenjivu vrednost i dalekosežne rezultate

BIZNIS KOUČING SE POKAZAO POSEBNO EFIKASNIM U SITUACIJAMA KADA JE POTREBNO:

  • sagledati iz drugih uglova opcije, perspektive, rizike, uverenja i očekivanja, kako bi pojedinac lakše rešio zahtevne poslovne situacije i prevazišao različite barijere
  • unapediti konkretne biznis veštine i samomotivaciju za posao
  • pronaći nove načine da se efikasnije organizuje posao, reši konfliktna situacija 
  • pojačati radni elan zaposlenih i motivaciju da se više angažuju u poslu
  • da pojedinac reši karijerne dileme ili da optimizuje svoje kapacitete, da prevaziđe stres

 

Najčešća posledica ovih programa je da pojedinac dobije dodatni vetar u leđa i bude ohrabren da pobedi svoju trenutnu zbunjenost i neodlučnost ili se više zauzme za sebe i svoje ideje i ciljeve.

U toku radionica kombinujemo elemente menadžerskih treninga i biznis koučing programa, kao i praktične vežbe uz pomoć kojih podstičemo pojedinca da bude u poslu maksimalno kontruktivan i efikasan.

Ponekad i u okviru kompanije ljudi imaju priliku da se obrate interno kolegama za savet (HR-u, direktoru…), koji ponekad ne mogu da stignu da se posvete svim ljudima, pa u tom sličaju vidimo naše radonice , kao priliku za klijente, da optimizacju svoje interne resurse.

USLOVI SARADNJE

Cena basic kursa (3×60 min ili 4×45 min) je 250 e, a advance kursa (6×60 ili 8×45 min) 450 eur.

Sve radionice organizujemo u online modu.