Usluge Za Pojedince

PROGRAMI ZA SVE POJEDINCE, DOSTUPNI ONLINE

Pomažemo pojedincima da prepoznaju svoje lične snage i potencijale, ali i faktore koji ih ometaju u postizanju maksimuma na poslovnom planu, te da uz našu podršku prevaziđu svoje slabosti i ostvare potpunu ličnu i poslovnu angažovanost i ostvarenost.

1. psihološki-profil-1024x638

Procena psihološkog profila

Procena lične psihološke efikasnosti pojedinca ima za cilj spoznaju ličnih snaga i slabosti,
pre svega na poslovnom planu, ali i ličnom.

3. Antistres i wellbeing programi

Psihološki wellbeing i antistres programi

Individualni programi namenjeni jačanju ličnih kapaciteta pojedinca u borbi sa stresom i pritiscima koji nosi savremeni biznis

2. razvoj menadzerskih vestina-750x563

Razvoj menadžerskih veština

Program je kreiran za sve menadžere i lidere (sadašnje ili buduće), čiji je cilj da unaprede svoju menadžersku efikasnost i ostvare svoje biznis ciljeve i planove

4. Psihološki trening za sve poslovne ljude

Psihološki trening za sve poslovne ljude

Posebne konsultacije za sve sitiacije kad vam je potrebna podrška, savet, putokaz za sledeći korak u biznisu, za promenu perspektive, za nove odluke

5. Psihologija i sport naslovna

Psihologija i sport: programi za sportiste rekreativce

Programi za sportiste rekreativce da istraju u procesu promena, kao i aktivne sportiste, da još više psihološki ojačaju