Razvoj menadžerskih i liderskih veština

Program je kreiran za pojedince, pre svega menadžere, koji žele da razviju nove veštine i prepoznaju načine za što efikasnije sprovođenje sopstvenih profesionalnih ciljeva i planova.

2. razvoj menadzerskih vestina-750x563

Naši razvojni programi su se pokazali posebno korisnim kada je pojedincu potrebna podrška da:

 • unapediti konkretne biznis veštine i samomotivaciju za posao
 • pronađe nove načine da efikasnije organizuje ili delegira posao
 • pojača radni elan zaposlenih i motivaciju da se više angažuju u poslu
 • sagleda iz drugog ugla opcije, rizike, uverenja i očekivanja, kako bi lakše rešio zahtevne poslovne situacije i prevazišao neke barijere
 • reši karijerne dileme koje ga muče
 • optimizuje svoje kapacitete, da prevaziđe stres

KORACI REALIZACIJE PROGRAMA:

 1. Prvi korak je PROCENA situacije u kojoj se nalazite na poslu i razvijenosti menadžerskih/liderskih veština.
  Naš posebno osmišljen program procene, kod svakog pojedinca detektuje njegove najjače poslovne veštine i sposobnosti, ali i potencijalne tačke „spoticanja“ u postizanju maksimalnog radnog učinka.
 2. Drugi korak: SUMIRANJE REZULTATA i dogovor oko daljih koraka: šta da unapredite, da biste bili uspešniji na konkretnoj menadžerskoj ili lideskoj poziciji u datom okruženju.
 3. Treći korak: AKCIJA, tj. sa RADIONICE, na kojima radimo na unapređenju konkretnih menadžerskih veština, strategija, pristupa poslu i zaposlenima, promeni perspektiva i sabotirajućih mehanizama. Pomažemo svakom da sam sebe osnaži i lakše iznese izazove koje njegova poslovna uloga nosi!

REZULTATI

✅ Više sigurnosti u sebe u rešavanju poslovnih izazova, problema, dilema, stresnih situacija

✅ Više samopouzdanja, što je nužan preduslov da efikasnije vodite druge ljude, biznis procese ili da efikasnije upravljate samim sobom.

✅ Naučićemo vas da zauzmete proaktivniji pristup različitim poslovnim problemima, ali i da sebe realnije gledate i bolje procenite lične kapacitete u nošenju sa različitim biznis izazovima.

USLOVI SARADNJE

Cena basic kursa (3×60 min ili 4×45 min) je 250 e, a advance kursa (6×60 ili 8×45 min) 450 eur.

Sve radionice organizujemo u online modu.