KARIJERNI KONSALTING – usluga za kompanije

Naši konsultantski karijerni programi su popularni i kod poslodavaca i kod zaposlenih, jer im je cilj podrška u upravljanju karijernim razvojem i optimizacija ličnih i kadrovskih kapaciteta.

Stav agencije Sinapsa je da je briga o razvoju karijere i ličnoj ostvarenosti zaposlenih na poslovnom planu centralna tema za kompanije koje žele da privuku i zadrže dobre kadrove. Zato je naša agencija razvila karijerne programe, kao podršku klijentima, da unaprede upravljanje karijerom svojih zaposlenih

Naši programi (individualni i grupni), bazirani su na koučing i konsalting principima.

Njihov cilj je prepoznavanje najboljh karijernih opcija za svakog pojedinca, koje vode ka njegovom punom angažovanju na poslu, uz veće zadovoljstvo samim poslom.

Programi karijernog koučinga i konsaltinga su budućnost employer brandinga i jedna od najperspektivnijih biznis oblasti, koja će da eksplodira u ne u tako dalekoj budućnosti.

 Fokus je na suočavanju pojedinca sa sobom u biznis smislu, na analizi talenata, kapaciteta i sposobnosti pojedinaca, kao i na osvešćivanju veština koje treba dodatno da razvije da se bolje pripremi za nove biznis izazove u firmi, ali i postigne svoje kratkoročne i dugoročne karijerne ciljeve

 Ljudi sjajno reaguju na ove programe i zahvalni su poslodavcima na razvojnim prilikama da dodatno preispitaju svoje karijerne ciljeve i dileme, jer im to budi dodatnu energiju da se aktivnije uključe u upravljanje svojom karijerom. Imaju više samopouzdanja i uče o efikasnijim načinima da se izbore za sebe i svoje ciljeve

KADA SU OVI PROGRAMI NAJDRAGOCENIJI POSLODAVCIMA

 1. kada imaju neku od tzv. karijernih dilema vezanih za svoje ljude

  Tu spadaju sve situacije kad žele da urade analizu kadrovskih potencijala i da se uvere koji je dalji pravac u karijeri zaposlenih najbolji za njih, koji su im skriveni talenti, kako da ih razvijaju, na koje treninge da ih pošalju, koje karijerne opcije da im ponude, kako dodatno da ih pripreme za nove biznis izazove u kompaniji i sl.

 2. kad žele da optimizuju svoje kapacitete i resurse ili treba da reorganizuju posao i potrebna im je konsultacija kako da  postojeće zaposlene rasporede na neke druge pozicije unutar sistema ili eventualno žele da im olakšaju proces napuštanja kompanije

  Tad pomazemo pojedincu da osvesti koje su njegove poslovne snage i koji poslovi mu najviše odgovaraju u odnosu na stečene sposobnosti i veštine. Svaki pojedinac ima priliku da ojačaja svoje samopouzdanje, napravi akcioni plan i uzme u svoje ruke svoju dalju karijeru.

  rezultati: brža i efikasnija optimizacija i reorganizacija posla

5 SEGMENATA PROGRAMA

 1. KARIJERNA RETROSPEKTIVA: analiza dosadašnje karijere, poslovnih snaga pojedinca, stečenih znanja, veština, daljih karijernih opcija i perspektiva (internih i eksternih)
 2. Psihološka analiza ličnih  snaga i slabosti i motivacije u poslu, uz preporuke kako da pojedinac ostari još veću efikasnost u daljoj karijeri.
 3. LIČNI BIZNIS BREND je preduslov za dalji karijerni pomak i zato je važno da svaki pojedinac sredi Cv i LinekdIn profil u skladu sa savremenim HR standardima, jer je to dokaz brige o poslovnom imidžu, a ne nužno nak da traži novi posao.
 4. Priprema za karijerne sastanke i intervjue vezane za posao – kroz posebne roll play vežbe, jačamo pregovaračke tehnike i samopouzdanje, da bi se svaka osoba što efikasnije zauzela za sebe  na karijernim sastancima
 5. Sumiranje zaključaka kroz karijerne savete i preporuke za budući profesionalni razvoj: kako konkretno svaki pojedinac može da upravlja svojom karijerom na još efikasniji način.
  Ako može da se probudi samomotivacija da se pevaziđu svoje “slabosti”, može kroz ovaj program i dodatne koučing metode (career coaching)

Postoje BASIC I ADVANCE VERZIJE PROGRAMA

 1. BASIC program traje 5 sati i sastoji se iz gore navedenih 5 segmenata:

  psihološko testiranje, procenu biznis snaga i slabosti pojednca, smernice za kreiranje CV i LinkedIn profila, kao i karijerne savete i preporuke za budući profesionalni razvoj

 2. ADVANCE (napredni) program  – sadrži basic program, dopunjen sa 3 dodatne coaching sesije, u trajanju od 1h. Ukupno trajanje programa: ceo dan ili 8h rada

  Karijerne koučing sesije imaju za cilj prolazak  pojedinca kroz proces dubljeg ličnog preispitivanja oko karijernih opcije,  bave se analizom dugoročne motivacije oko posla, kao i ličnim samosabotažama

  Advance program je namenjen menadžerima i liderima, zbog složenosti faktora o kojima je važno da vode računa, ali i zbog važnosti preispitivanja stilova rukovođenja i definisanja daljih razvojnih fokusa.

Cene  programa

Cena individualnih BASIC online programa je 150€, a ADVANCE online programa 260€

Grupna ONLINE obuka za više zaposlenih unutar kompanije (do 6 ljudi u grupi) je 430 eura i traje oko 4h

 Tokom trajanja obuke sve vreme je korisniku na raspolaganju naša online podrška putem mejla

Ovo su jedinstveni autorski programi našeg vodećeg HR konsultanta, sa velikim iskustvom u procesima karijernog savetovanja Nede Mirkovic.

Ukoliko imate neka pitanja slobodno nas pozovite da se konsultujemo na 0641128841.

Prijave putem mejla hr@sinapsa.co.rs