Unapređenje motivacije za rad i zadovoljstva zaposlenih

Ova usluga podrazumeva analizu stavova i razmišljanja ljudi o brojnim faktorima od kojih zavisi stepen njihovog zadovoljtsva poslom, timom i kompanijom gde rade, a time i njihove spremnosti na angažovanje na poslu, kao i pripadnosti kompaniji.

Predmet procene može biti: čime su ljudi zadovoljni u kompaniji, šta ih motiviše da rade bolje, a šta ih demotiviše, kako procenjuju sistem rada u kompaniji, atmosferu u firmi ili timu, kvalitet proizvoda i usluga, imidž kompanije među zaposlenima, mogućnost napredovanja, ali i širenja znanja i ličnog razvoja, vrednovanje rada od strane kompanije, a posebno kvalitet odnosa menadžmenta prema zaposlenima…

Poseban fokus se stavlja na ideje zaposlenih i menadžera kako bi unapredili pojedine aspekte poslovanja, da bi se povećao stepen radne angažovanosti zaposlenih, a sa druge strane koje metode bi trebao menadžment kompanije da razvije još više da bi poboljšao proces upravljanja ljudskim resursima.

Koraci sprovođenja projekta procene i unapređenja motivacije za rad:

  1. Priprema ankete  
  2. online testiranje , tj. anonimno anketiranje
  3. analiza izveštaja i definisanje potrebnih aktivnosti promene
  4. Implementacija dogovorenih mera
  5. Praćenje rezultata

Krajnji cilj projekta je definisanje i unapređenje onih aspekata rada, od kojih zavisi radna efikasnost pojedinaca, pojedinih timova, ali i organizacije u celini. Unapređenjem ovih faktora moguće je uticati ne samo na kreiranje strategija promena, već su to upravo jasni reperi za praćenje efikasnosti ostvarenih promena..

Sprovođenje u delo ideja zaposlenih podstiče njihovu lojalnost kompaniji i stepen uključenosti u projekte promene.

Informacije o nekim programima koje smo realizovali za različite klijente potražite na:

Merenje motivacije zaposlenih za rad u kompaniji