Obuka: Prvi put menadžer

Trening za buduće mlade IT lidere

Cilj ovog kursa je da svim mladim stručnjacima, koji se nađu u ulozi menadžera, pomogne da lakše savladaju izazove koje ove različite menadžeske uloge nose.

Prvi put ovaj kurs je Agencija Sinapsa organizovala u partnerstvu sa TMS CEE doo u novembruu 2015 i to za inžinjere iz kompanija ComTrade, Direct media, Croz I IT4Biz.

Sledeće godine smo napravili modularnu verziju obuke (klijenti biraju module i teme spram svojih potreba) i organizovali je u IT kompaniji Gecko 2016-to godine, a 2018 godine u IT kompaniji United Cloud, kao i brojnim drugim kompanijama, što je čini obukom na koju smo posebno ponosni.

Najveća vrednost ovog programa je priprema mladih inžinjera koji su sjajni u svom poslu, na nove role: da posredno ili neposredno vode druge ljude, budući da često imaju otpor od takvih zaduženja, jer nisu sigurni šta takve uloge podrazumevaju.

Zato kroz ovaj kurs imaju priliku da otklone lične nedoumice i preduzmu prve korake ka izgradnji bazičnih menadžerskih veština.

Danas je ova obuka deo programa agilno upravljanje timovima, kao i timskih coaching radionica, koje organizujemo kao samostalni kurs.