Psihološki wellbeing programi

Pomažemo svakom pojedincu da pronađe načine kako da vrati energiju i motivaciju potrebnu za veću efikasnost, ali i zadovoljstvo na poslovnom i ličnom planu.

WELLBEING PROGRAMI agencije Sinapsa su jedinstveni programi podrške klijentima u brizi o zaposlenima. Sjajni programi za pravi employeer branding za kompanije koje žele da zadrže svoje ljude i podrže ih u procesu postizanja većeg radnog elana i životnog balansa. UVOD I POTREBA ZA WELLBEING PROGRAMIMA Kako bi obezbedile da angažovanost ljudi prati brz ritam koji diktira biznis danas, kompanje se sve više odlučuju da pruže podršku svojim zaposlenima, u nošenju sa zahtevnim  i stresnim situacijama. Kreiranje psiholoških programa i ličnih rešenja za pojedinca, spram njegove situacije i potreba, je pravi put za jačanje njegove biznis efikasnosti, što na kraju rezultira većom efikasnošću sistema u celini. EVO KAKO IZGLEDAJU OVI PROGRAMI KOD NAS:

 • U radu kombinujemo elemente psihološkog savetovanjatreninga, koučinga (coaching) i mini predavanja, uz diskusije i neobavezne domaće zadatke
 • Naši programi su jednim delom zasnovani na primeni znanja iz sportske psihologije u biznisu – jer taj pristup svako razume, bavio se aktivno sportom ili ne
 • Na samom početku programa, zajednički definišemo konkretan cilj za svkog pojedinca, (“malo minsko polje”), a onda tokom par susreta podstičemo osobu  da proširi lični kapacitet da iznese promene.
 • Akcenat je na jačanju mentalnog zdravlja pojedinca, njegovog fokusa u poslu, motivacije, volje, elana, rešavanju ličnih dilema, promeni pristupa problemima, uspostavljanju bolje kontole nad samim sobom i jačanju ličnih kapaciteta u suočavanju sa stresom
 •  

BENEFITI PROGRAMA ZA KOMPANIJE povećanje radnog elana, zadovoljstva sobom, biznis efikasnosti i angažovanosti, ali i lojalnosti kompaniji, uz manju fluktuaciju posebno ključnih ljudi VREDNOST PROGRAMA ZA SVAKOG POJEDINCA veće zadovoljstvo sobom i poslom, uz prevazilaženje ličnih barijera, povećanje samo-kontrole i samopoštovanja TEME SESIJA Teško je pobrojati sve teme, ali najčešće su:

 • jačanje samopouzdanja, samopoštovanja i samokontrole
 • bolje zauzimanje za sebe, svoje ideje, interese ili prava
 • bolje regulisanje emocija i povećanje emocionalne otpornosti i izdržljivosti
 • efikasnije vođenje ljudi (coaching, mentoring, leadership skills)
 • rešavanaje različitih izazova i dilema, koje se reflektuju na posao
 • promena načina pristupa problemima,
 • prepoznavanje svojih otpora i načina kako sebe sabotiramo
 • poboljšanje work-life balansa
 • welbeing inicijative – dodatno jačanje ličnih kapaciteta u nošenju sa razičitim izazovima

Posebno su se pokazali korisnim ovi programi kod klijenata koji žele da pojačaju motivaciju i radni elan zaposlenih, kao i kod onih koji žele da pruže podršku ljudima u borni sa stresom i pritiskom posla UZ POMOĆ SPORTSKIH PRINCIPA DO BOLJIH BIZNIS REZULTATA Da bismo pomogli pojedincu da sebe više ojača u poslovnom smislu i pobedi razne izazove sa kojima se sreće, koristimo dokazane principe iz sveta sporta za lakše postizanje postavljenih ciljeva: ✅   Vežbanje mentalnog fokusa i samomotivacije pojedinca da radi na poslovima koji ga u trenutku ne inspirišu, ali mora da ih odradi ✅   Jačanje samopouzdanja, za izlazak iz zone konfora i efikasnije zauzimanje za sebe ✅   Aktivno „bildovanje“ mentalnog zdravlja i zdravog razuma, da postanu još snažnije uporište u borbi sa izazovima ✅   Traganje za inspiracijama iz sveta sporta: motivacija za lični razvoj i  sebe i druge ✅   Jačanje samokontrola i regulacije emocija, što je presudno i u borBi sa lošim emocijama, stresom, apatijom, depresijom…

USLOVI SARADNJE

 • Ovaj program se izvodi uglavnom online, s tim što je prva sesija uživo i organizuje se u prostorijama agencije ili kompanije
 • Cena jednog mesečnog programa  je 320 eur   (4 x 45 min ili 3 x 60 min)
 • Kompanije koje se odluče na veći broj programa za svoje zaposlene, ostvaruju posebne popuste
 • Moguće je organizovati i grupne obuke, za veći broj pojedinaca koji budu zainteresovani za slične teme
 • Za vreme trajanja programa, sve vreme je obezbeđena naša online podrška, za sve nedoumice, pitanja, ideje, dodatnu podršku ili pomoć
 • Pojedincima koji se sami prijave na programe, obezbeđeni su značajni popusti

Pogledajte više detalja u našoj brošuri i prijavite se na program 

Kliknite na link: Individualne psihološke biznis sesije