Regrutacija i selekcija kadrova

Naši konsultanti za potrebe klijenata sprovode celokupan ili deo procesa regrutacije i selekcije novih zaposlenih.

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu i velikoj bazi CV-jeva, možemo za kratko vreme da vam pomognemo da nađete nove ljude za svoj tim.

Preuzimamo celokupan proces potrage za novim zaposlenima, u skladu sa vašim zahtevima i kriterijumima.

Koraci procesa:

✅ PRIKUPLJANJE PRIJAVA Direktno kontaktiramo relevantne kadrove sa tržišta. Pretražujemo našu bazu i aktuelnu mrežu kontakata

✅ OGLAŠAVANJE: kreiramo oglase u skladu sa vašim kriterijumima 

✅ OBRADA PRIJAVA: selektujemo prijavljene kandidate tako da odgovaraju definisanim kriterijumima

✅ INTERVJUI I PROCENA KANDIDATA: organizujemo intervjue i testiranja kandidata, primenjujući adekvatnu metodologiju selekcije, uz korišćenje psiholoških metoda procene, koje garantuju maksimalnu objektivnost i pouzdanost procene, gde spadaju: psihološki testovi, tj. psihometrijski instrumenti (testovi ličnosti i sposobnosti), strukturisan intervju baziran na kompetencama, ankete i testovi znanja, grupne diskusije i radionice, specijalno kreirane vežbe i test situacije. psiholoških alata procene

✅ FINALNI IZBOR Na klijentu je da izaberete jednog od njih za svoj tim, a mi vam pomažemo u donošenju konačne odluke

✅ Završetak procesa selekcije: Sinapsa informiše sve kandiadte o ishodu selekcije

 

Za kratko vreme vam obezbeđujemo najbolje kandidate, a na vama je da izaberete jednog od njih za svoj tim

VREDNOST USLUGE: nudimo vam bržu i kvalitetniju selekciju kandidata, pouzdane rezultate procene, kao i uštedu vremena menadžmenta firme koji je uključen u procese zapošljavanja, a pre svega izborom jkvalitetnijih kadrova direktno utičemo na smanjenje rizika u izboru novih ljudi