Unapređenje organizacione klime i kulture

Usluga podrazumeva ispitivanje uzročnih faktora organizacionog ponašanja, karakersitičnog za svaku kompaniju. Kada razumemo zašto se ljudi ponašaju na određeni način, kako doživljavaju kompanijske vrednosti i razna nepisana pravila, tek tada smo spremni na korenite promene, fokusirane na otklanjanje ljudskog faktora, kao uzroka snižene produktivnost svake kompanije

3 koraka / faze projekta

  • Putem specijalizovanih anonimnih upitnika vrši se procena ponašanja  zaposlenih, analiziraju se konstruktivni i odbrambeni stilovi ponašanja, koji oslikavaju trenutnu korporativnu kulturu i analiziraju razlike u odnosu na željenu kulturu (definisanu od strane lidera kompanije) koja će kompaniji omogućiti najveću uspešnost u postizanju organizacionih ciljeva).

 

  • ANALIZA razlika između trenutne situacije i željene, DEFINISANJE MERA pomoću kojih je moguće uticati na unapređenje faktora, koji vode ka boljem poslovanju cele kompanije.


Rezultat: identifikovanje faktora, koji pozitivno i negativno utiču na efektivnost organizacije, tj. DEFINISANJE POLUGA PROMENA i razvojnih mera usmerenih na bolje organizacione učinke.

  • IMPLEMENTACIJA MERA, tj. različitih projekata, obuka, radionica, sastanaka, mentoring programa, koje imaju zajednički cilj: promenu stilova ponašanja ljudi, koji dovode do boljih kompanisjkih rezultata

 

Preduslovi uspešnosti ovakvih projekata (posebno finalizacije faze 3 – PROMENA ORGANIZACIONE KULTURE):

  • odgovornost za uspeh projekta je odjednaka i na HR ljudima i na ključnim ljudima kompanije 
  • ovakvi projekti su zahtevni, i vremenski i finansijski, podrazumevaju dugoročno investiranje resursa:  vremena, budžeta, promene mindseta. 
  • nema univerzalnih, brzinskih recepata za uspešne promene. jer je svaka organizacija je „država za sebe“, pa samim tim moramo da tragamo za jedinstvenim rešenjima za svaku organizaciju

Zato je naš savet za svaku kompaniju da se pažljivo i planski upusti u ovakve projekte i da startuje sa njima u trenutku kada se stvore uslovi da se promena iznese do kraja. A mi smo tu za sve dileme i nedoumice.

Možete nas kontaktirati ili putem kontakt forme na sajtu ili se obratite direktno našem konsultantu koji ispred agencije Sinapsa vodi ove projekte:

Neda Mirkovic, senior HR konsultant Linkedin.com/in/nedamirkovic/

Pozovite nas da se konsultujemo i damo vam više informacija