Timski koučing

Od 2018-te godine zaštitni znak agencije Sinapsa postale su radionice timskog koučinga (team coaching)

Cilj ovih obuka je razvoj tima i poverenja među njegovim članovima, postavljanje zajedničkih dugoročnih ciljeva i jačanje timske dinamike.

2 NAČINA ORGANIZACIJE

Team coaching programe smo organizujemo u formi nekoliko povezanih radionica, u određenim vremenskim intervalima, npr. jedno-ipo-časovne radionice, jednom nedeljno, u trajanju 2 meseca.

Pokazalo se kao sjajna opcija organizacija radionica u formi koučing dana negde van firme, u prirodi, u kombinaciji sa tim-bilding aktivnostima, kako bi učesnici imali priliku da edukativni deo seminara, upotpune zabanvim timskim aktivnostima.

NAJVEĆI IZAZOVI I BENEFITI

Ponosni smo jer smo u većini timovima sa kojima smo radili uspeli da dodjemo do snažnih uvida i boljih timskih rezultata, da uspostavimo atmosferu ojačanog poverenja između učesnika, što je počelo da se odražava na svakodnevni rad i bolju efektivnost timova.

Posebno izazovno je bilo organizovanje ovakvih radionica u kompanijama Aigo Business System i Atom partner, gde smo radili sa skoro 10 timova i svaki proveli kroz set od 5 fo 8 radionica.

Ključni benefiti su bili: jasnija očekivanja članova tima jednih od drugih, bolja atmosfera i timska dinamika unutar timova, otvorenija komunikacija i uspostavljanje kulture davanja feedback-a unutar tima.

ONLINE TIMSKI KOUČING

Od marta 2020 godine,uslovljeno koronom, organizujemo i ONLINE timske radionice

Dinamika jeste drugačija, ali se ispostavilo da su u periodu krize i povišenog stresa timske koučing radionice jedan od najmoćnijih načina da se ljudi dodatno usmere jedni na druge i dobiju podršku kolega u radu.

Neprocenjiva je vrednost zajedničkih uvida do kojih članovi tima dolaze kroz radionice, zbog čega su ove radionice postaje pravi čuvar osećaja pripadnosti timu i identifikacije sa timskim ciljevima.

Ne postoji ROI koji može da preračuna važnost i doprinos podrške kolegama da se lakše izbore sa ličnim izazovima koji su za svakog u timu različiti.

Koje promene su klijenti primetili u radu tima, posle team coaching sesija?

  1. spremnost na prihvatanje drugačijeg mišljenja kolega i njihovo razumevanje na nekoj dubljoj ravni, buđenje inicijative, kao i potrebe za pružanjem podrške drugima, spremnost na zajedničko savladavanje otpora od promena, što onda zajedno vodi bržem ostvarenju ciljeva tima
  2. LIČNI RAST SVAKOG POJEDINCA U TIMU, i njegova bolja intergraciju sa timom i firmom.

POČETAK TIMSKIH KOUČING SESIJA U FIRMI UŽIVO, A NASTAVAK U ONLINE MODU

Najviše smo ponosni na ovakve radionice u sjajnoj kompaniji Dr. Oetker. Sa HR timom smo organizovali veliki broj ovakvih radionica, najpre uživo, a potom online, tokom korone, jer se pokazalo koliko je timski sjajan u jačanju fokusa i napora timu u realizaciji biznis ciljeva, ali i poluga ličnog razvoja svakog pojedinca unutar tima, uz podršku drugih kolega. Neprocenjiva vrednost.