Program karijerno savetovanje

Program KARIJERNI PUTOKAZ je autorski psihološki-karijerni program nastao na bazi dugogodišnjeg iskustva u vođenju procesa selekcije za različite kompanije, kao i vođenju brojnih karijernih promena za pojedince, koji je osmislila Neda Mirkovic, vodeći HR konsultant HR agencije Sinapsa (LinkedIn profil Neda Mirkovic).

Počevši od 2018 kroz program KARIJERNI KONSALTING prošlo je oko 300 pojedinaca u potrazi za promenom na poslovnom planu.
Program je posebno koristan za ljude spremne na nove poslovne izazove, bilo da nisu sasvim sigurni koji je to sledeći stepenik u njihovoj karijeri i kako da koraknu dalje, bilo koji dugo nisu učestvovali u procesima selekcije, pa im je potrebna podrška i orijentir za snalaženje na intervjuima. Takođe, velika vrednost programa je za sve mlade na početku karijere, koji su pokušali da nađu odgovor na pitanje: koji posao najviše odgovara njihovim ličnim karakteristikama i sposobnostima.
Postoji posebna verzija programa za menadzere i lidere, koji su na putu karijernih promena, prilagođena njihovom iskustvu i daljim karijernim ambicijama. Svaki od tih programa je posebno dizajniran spram potreba pojedinca, kako bi bila obezbeđena najveća efikasnost programa.

Kreirali smo 2 verzije programa:

BASIC (osnovni program) I ADVANCE (napredni program)

BASIC program  (osnovni karijerni program) –  sastoji se iz nekoliko segmenata

 • Karijerna koučing sesija, na kojoj prolazimo kroz dosadašnju karijeru i proces preispitivanja vezan za sledeći karijerni korak
 • Testiranje crta ličnosti i sposobnosti – uz odgovor šta pojedinac treba kod sebe da unapredi da bi postao efikasniji u poslovnom smislu i donese prave odluke vezane za svoj dalji profesionalni razvoj.
 • Saveti vezani za LinekdIn, CV i motivaciono pismo – pomažemo vam da sredite ove dokumente tako da orgovaraju savremenim HR standardima.
 • Priprema za intervju za posao –  prolazimo osnovna pitanja sa intervvjua, da bismo obezbedili da svaki pojedinac pripremi na vreme  svoje najbolje odgovore i otkloni dileme koje ima vezano za intervju pitanja
  • Trajanje programa: oko 5h rada, uz dodatnu online podršku mejlom mesec dana nakon realizacije programa
  • radne sati prilagođavamo svakom pojedincu

 

ADVANCE program (napredni koučing karijerni program) 

 • Ovaj program najviše odgovara ljudima na menadžerskim i liderskim rolama, kao i svim onim pojedincima kod kojih promena karijere zahteva složeniji pristup, više preispitivanja 
 • Program se nadovezuje na basic program, ali je podrazumeva malo dublji pristup i više susreta.
 • Glavna vrednost programa su dodatne karijerne koučing sesije na kojima se prolazi kroz proces ličnog preispitivanja oko karijernih planova u budućnosti, radi analiza dugoročne motivacije vezane za dalju karijeru, postavka karijernih ciljeva i akcionih planova vezanih za njihovu realizaciju.
 • Kada su u pitanju intervju pitanja ona su na proširenom programu dopunjena praktičnim vežbama i roll play igrom, kako bi pojedinac nakon toga bio  sposoban da u potpunosti vlada situacijom na intervju.
 • Trajanje: 10h rada, raspoređenih u 3 susreta i dodatni rad kod kuće, uz dodatnu online podršku mejlom 3 meseca nakon realizacije programa

2 najvrednije strane naših karijernih programa:

PSIHOLOŠKA DOBIT, u vidu inspirisanja pojedinca na manje ili veće promene u karijeri, uz jačanje poljuljanog samopouzdanja i dolivanje “vetra u ledja” za lakše nošenje sa biznis izazovima.

PRAKTIČNOST PROGRAMA, bez teoretisanja, što ima za rezultata pripremu za različite scenarije koji čekaju svakog pojedinca u procesu potrage kako za novim poslom, tako i za profesionalnim pomacima u okviru postojeće kopanije.

Svi polaznici ovakvih programa su saglasni oko toga koja je najveća vrednost programa za njih: spoznaja gde su do sad lutali u vezi karijernih promena i koje putokaze treba da prate vezano za svoj dalji profesionalni razvoj, da bi se promena desila, a kojih do sad nisu bili svesni.