Talent pool programi

Veoma smo ponosni na našu ekspertizu u vođenju talent programa, čiji je cilj da se privuče što veći broj kvalitetnih studenata završnih godina studija, kako bi se kroz proces selekcije od nekoliko stotina njih odabrali najbolji, koji će imati priliku da se kroz talent programe razviju u stručnjake, spremne da rade na unapređenju pojedinih procesa u firmama, na kojima će biti angažovani i za koje će oni biti zaduženi.

Najznačajniji projekti iz ovog domena rađeni su za kopanije “Holcim” i “Eaton electric”, a vođa projekta je bila HR konsultant Neda Mirković

Za firmu Eaton smo razvili posebnu aplikaciju, preko koje smo testirali stručna znanja i psihološke karakteristike svih učesnika u projektu, njihove veštine, talente, sposobnosti. Kreirali smo I vežbe za Top menadžment kompanije, sa ciljem da I oni budu uključeni u proces I odaberu ljude, koje će kasnije kroz mentorski program pratiti I razvijati dalje.
Specifičnost projekta realizovanog za Holcim je bila u kreiranju radionica u prirodi, kroz koje su mladi inžinjeri imali priliku da ispolje svoju kreativnost, timski duh i veštine snalaženja u nepoznatim situacijama.

Zapošljavanje mladih talenata se pokazalo kao najefikasniji način da se ustaljene prakse rada modernizuju i približe novim biznis trendovima, koji su svakako neizbežni u današnjem poslovanju.