Sinapsa

Merenje motivacije zaposlenih za rad u kompaniji

Interaktivna ONLINE obuka namenjena mladim HR profesionalcima koji žele da prodube svoja HR znanja i unaprede HR prakse

Ovu interaktivnu obuku organizujemo kao podršku mladim HR stručnjacima koji su počeli da rade u HR oblasti ili planiraju da svoju karijeru usmere u tom pravcu, a žele da se što bolje spreme za izazove koji ih tu očekuju.
Obuka sadrži predavanja, kombinovana sa prezentacijom, „role play“ vežbama, radioničarskim radom i individualnim aktivnostima. Posebno zanimljivi su primeri iz savremene HR prakse, njihove analize, diskusije, smišljanje načina da se primene u praksi.
Najvredniji deo obuke su vežbe, vezana za različite HR koncepte, čije razumevanje je ključno da bi uspešnije obavljali svoj posao, ali i bolje razumeli poslove drugih kolega u HR sektoru i mogli da sagledaju svu kompleksnost HR problematike i povezanost HR službe i organizacije u celini.
Ova obuka se najčešće organizuje za pojedince iz HR tima kompanija ili kao obuka otvorenog tipa.

Teme koje pokrivamo:

  • Pozicioniranje HR-a unutar kompanije
  • HR procesi: bazični i napredni
  • Napredne veštine selekcije kandidata,
  • Trening i razvoj ljudi, motivacija zaposlenih
  • Procena učinka, nagrađivanje
  • Employeer branding i iniciranje promena

Postoji osnovni i napredni kurs, kao i mini-kursevi, formirani oko konkretnih HR tema: regrutacija i selekcija, merenje organizacione kulture, unaređenje motivacije za rad…

Maksimalan broj polaznika u grupi je 6, a može da bude organizovana i u formi 1:1, što se u poslednje vreme sve češće dešava.

Ovaj program je osnova za dalji lični razvoj HR junira, ali i svake kompanije, koja podrškom razvoja svojih mladih kolega i pratećenjem njihovih inicijativa, obezbeđuje priliv novih ideja, koje imaju uticaj na unapređenje kompanijskog sistema rada i organizacione kulture.