Merenje motivacije zaposlenih za rad u kompaniji

Sa ciljem da svojim klijentima pomognemo da bolje razumeju svoje zaposlene i prilagode svoju poslovnu strategiju konkretnoj situaciji u kompaniji, agenicja Sinapsa je veliki broj puta organizovala procenu motivacije zaposlenih za rad, kao i njihovih uverenja vezanih za očekivanja kompanije od njih, percepcije postojećih normi ponašanja i prihvaćenih vrednosti koje organizacija neguje, a koji uslovljavaju određena ponašanja zaposlenih.
Istraživanje se sprovodi putem specijalizovanih anonimnih upitnika, koje popunjavaju svi zaposleni.

Analizom rezultata identifikujemo faktore, koji pozitivno i negativno utiču na motivaciju za rad, kao i na efektivnost organizacije, a na osnovu toga definišemo poluge promena i razvojne mere usmerene na bolje organizacione učinke. Potom pratimo efikasnost sprovedenih mera i poboljšanje motivacije za rad i zadovoljstva poslom.
Samo kompanije koje brinu o tome kako se njihovi zaposleni osećaju na poslu i trude se da unaprede faktore koji motivišu zaposlene da budu maksimalno posvećeni kompaniji i angažovani na poslu, su kompanije koje privlače kvalitetne radnike i imaju šansu da opstanu u surovoj tržišnoj utakmici.

Ovakvo istraživanje sproveli smo za veliki broj kompanija, medju kojima izdvajamo: United Cloud, Aigo Business System, Atom partner, Iceberg Salat Centar, PSTech (sada Endava).