Psihologija i sport

Programi za sportiste rekreativce da istraju u procesu promena

5. Psihologija i sport umetnuti u tekst negde

Agencija Sinapsa je razvila specijalizovan program podrške sportistima-rekreativcima koji su doneli odluku o promeni stila funkcionisanja, a imaju izvesne barijere koje ih ometaju da u tome istraju.

Ma koliko želja za promenom bila jaka, kad nas nešto pokoleba i odustanemo (teretane, dijete, programa promene navika…), to nas vodi dalje u nezadovoljstvo i gubitak samopoštovanja. 

Upravo zbog toga, napravili smo psihološki program kao podršku svim pojedinicima koji su doneli odluku o promeni i žele da efikasnije prevaziđu barijere koje ih u tome sputavaju.

Početak

Na samom početku procesa, definišemo konkretne ciljeve koje osoba želi da postigne i analizamo faktore koji je onemogućavaju da te ciljeve ostvari. 

Pomažemo vam da prepoznate barijere koje vas ometaju u istrajavanju u promenama, kao i da promenite stavove koje vode ka padu motivacije i odustajanju od sopstvenih ciljeva i učimo vas kako da promenite nezdrave stilove života i nađete inspiraciju u sebi za daljom promenom.

Rezultati programa

  • istrajavanje u usvajanju zdravih životnih navika
  • povećanje odgovornosti i samokontrole
  • jačanje pozitivne slike o sebi
  • jačanje samopouzdanja i samopoštovanja
  • poboljšanje kvaliteta života, smanjenje stresa
  • prevazilaženje ličnih barijera

SPORTSKI PRINCIPI U RADU

Da bismo vam pomogli da izvučete najbolje iz sebe, prilagodili smo naše radionice sportskim principima.

  • Kako uz vežbe mentalnog fokusa, da povećamo motivaciju  za ostvarenjem svog cilja
  • Kako da naučimo od sportista da ojačamo samopouzdanje, da bolje regulišemo emocije, da izađemo na kraj sa odustajanjem, apatijom…
  • Kako da nađemo inspiraciju u spotistima, da nađemo svoju svrhu i uticaj zdravog razuma, da postanu još snažnije uporište u borbi sa izazovima

Program je najbolje započeti istovremeno kad i proces promene, jer je svima u prvom periodu najpotrebnija podrška – dok se nove navike ne ustale. 

Ovaj program se izvodi online, s tim što je prva radionica uživo i može da bude realizovana ili u prostorijama agencije ili na lokaciji koja klijentu odgovara (tihi kutak u kaficu blizu kuće).

Ceo program podeljen je u 6 seansi, raspoređenih u 2 meseca i košta 290 eur. Svaka seansa traje 45 min.

Moguće je program podeliti u celine od po 3 seanse. Cena ovih mini paketa je 190 e i traje mesec dana.

Program mogu da pohađaju i aktivni sportisti, koji žele da ojačaju svoje psihološke kapacitete i spreme se za buduće veće profesionalne napore.