Sinapsa

Razlog zašto je dobro da kompanije imaju funkciju LJUDSKI RESURSI (HR) jeste da lakše ostvare svoje organizacione ciljeve, optimizujući kadrovske kapacitete (najopštije rečeno). Takodje, uvodjenje HR-a podrazumeva različite uštede, posredne ili neposredne, koje angažman ljudi u HR-u treba da donese kompaniji.

Međutim, pošto se često baca akcenat na neke manje bitne aspekte rada HR-a, pišem ovaj tekst sa ciljem da iniciram promenu perspektive vezanu za HR i skrenem pažnju na šta da se obrati pažnja prilikom uvođenja ove funkcije, što može da bude korisno kako za vlasnike biznisa, tako i za ljude koji žele dodatno da razmotre svoje gledanje na HR.

Iako deluje da se podrazumeva šta ljudi u HR-u treba da rade, praksa kaže da se malo koja kompanija bavi ozbiljno razmatranjem koja je suštinska uloga HR-a u njihovoj kompaniji i koje uštede sistemu ta pozicija može da donese. Veći fokus je na samim ljudima koji će se baviti HR-om, da što pre uđu u posao, počnu sa intervjuima, sa pravljenjem planova razvoja za ljude i sl.
U početku deluje da je sve na svom mestu. Ali ubrzo se pokaže da baš i nije.

Osnovna 2 glavna razloga zašto je teško uspostaviti i razviti HR funkciju u svakoj kompaniji: prvo je očekivanja od te službe i drugo kompetentnost ljudi da iznesu izazove koje HR danas nosi.

1. Razumevanje uloge HR-a od strane biznisa

Visoki, upravljački menadžment, odlukom da uspostavi HR funkciju, ponekad nastoji kompletno da prebaci na te ljude ceo posao vođenja ljudi. To je pogrešan put. Menadžment vodi ljude, a HR je tu da upravo tom menadžmentu, kako visokom, tako i srednjem i nižem, pomogne savetima i putokazima da upravljaju ljudima na najbolji mogući način, naravno u skladu sa dogovorenim internim politikama.
Ko definiše HR politike? → Opet zajedno, menadžment i HR.
Kako to izgleda? → HR inicira sastanke, moderira, istražuje postojeće prakse aktuelne na tržištu, a zajedno sa menadžmentom o tome diskutuje, usvaja politike rada sa ljudima u kompaniji, koje pretače u procedure, koje sprovodi kroz sistem. I to sprovodi upravo kroz menadžement.
Dakle, uloga menadžmenta u vođenju ljudi se ne ukida uvođenjem HR-a, samo se olakšava, jer HR brine da sve bude usklađeno, procedure sprovedene, godišnji razgovori obavljeni, upitnici za procenu motivacije sprovedeni itd.
Ako se ovako definišu stvari, mala je šansa da dođe do nesporazuma kasnije, jer i menadžment preuzima odgovornost za implementaciju HR politika.

2. Integritet i kompetentnost ljudi koji se bave HR-om

Ako ljudi koji se bave HR-om nemaju jasnu sliku šta treba, a šta ne treba da preuzmu na sebe i ne uspeju sa tim da se nose, da brane svoja uverenja na taktičan i diplomatski način pred menadžmentom, to ume da ima za posledicu to da HR nekad ne uspe da postane strateški partner biznisu, nego ostane na nivou administrativne podrške.
Zato je od velike važnosti dobro razmisliti koga uzimamo da nam vodi HR službu. Sve više je praksa da se HR-om bave tek svršeni doplomci, zbog radnog entuzijazma i uštede jer ti kadrovi “nisu skupi”.


Moj prvi savet je uzeti stručne ljude, interno ili eksterno, koji će uz sebe polako da razvijaju te diplomce, dok ne postanu dovoljno zreli da nastave dalje da vode HR sektor.

A drugi savet je pre uspostavljanja HR službe dobro razmotriti zašto uvodimo tu službu, koji je njen glavni cilj i odgovornosti, a tek potom kroz koje procese i servise će se ti ciljevi implementirati i pratiti u radu ljudskih resursa.

Treći savet bio bi vezan za obavezne HR strategije koje bi najpre trebalo uspostaviti da bi HR funkcija ispunila svoju misiju i pružila podršku kompaniji u ostvarivanju svojih organizacionih ciljeva:
1. izbor što stručnijih i sposobnijih kadrova, koji će na svojim plećima moći da “iznesu” budući razvoj kompanije (uz njihov mentoring od strane top menadžmenta)
2. strateško i plansko povećanje angažovanosti i zadovoljstva zaposlenih što ima za posledicu bolje lične rezultate pojedinca, a time i kompanije u celini.
3. usklađivanje poslovnih ciljeva i učinaka pojedinaca sa njihovim sposobnostima, a u skladu sa tim dalji profesionalni razvoj menadžera i zaposlenih

O ostalim zanimljivim HR uslugama informišite se na našem sajtu https://www.sinapsa.co.rs/usluge-za-kompanije/