Prvi put (IT) menadžer (trening za buduće mlade lidere)

Ovaj kurs pruža osnovna menadžerska znanja i mogućnost izgradnje bazičnih menadžerskih

veština.

Kurs je namenjen je svima koji su se prvi put našli u ulozi menadžera / tim lidera / project
managera/ mentora, da lakše savladaju izazove koje ove različite menadžeske uloge nose.

Kurs može da bude organizovan u formi 1:1, ili u manjim grupama.

Najveća vrednost ovog programa je priprema mladih lidera koji su sjajni u svom poslu, na nove role: da
posredno ili neposredno vode druge ljude, budući da često imaju otpor od takvih zaduženja, jer nisu
sigurni šta takve uloge podrazumevaju. Zato kroz ovaj kurs imaju priliku da otklone lične nedoumice  i
preduzmu prve korake ka izgradnji bazičnih menadžerskih veština.

Kurs se pokazao veoma korisnim u IT industriji, posebno vezano za:

  • prevladavanje ličnih otpora vezanih za ulogu menadžera, jačanje samopouzdanja u ulozi menadžera
  • učenje o izazovima i tehnikama vođenja ljudi
  • prepoznavanje manje i više efikasnih načina motivacije zaposlenih
  • učenje o savremenim „alatima“ motivacije i vođenja drugih ljudi i timova, zasnovanih u velikoj meri na coaching-u, koji osigurava da sve naučeno kroz obuke, zaista i zaživi u praksi, kroz isprobavanje različitih pristupa pojedincima

Prvi put ovaj kurs je Agencija Sinapsa organizovala u partnerstvu sa TMS CEE doo u novembruu 2015 i to za inžinjere iz kompanija ComTrade, Direct media, Croz I IT4Biz. Od tada do danas ova obuka je održana više od 30 puta.

U proširenoj verziji ova obuka je održana u IT kompaniji Gecko 2016-to godine, a 2018 godine u IT kompaniji United Cloud, kao i brojnim drugim kompanijama, što je čini obukom na koju smo posebno ponosni.