.

Svi mi koji pratimo tržište zadnjih godina iz HR ugla, svedoci smo toga da se sve više posvećuje pažnja razvoju karijere i ličnoj ostvarenosti na poslovnom planu. Poslodavci su shvatili da dobra plata nije dovoljna da privuče i zadrži ljude u kompanijama, već da je pružanje razvojnih mogućnosti ustvari centralna tema za kompanije koje žele da privuku i zadrže dobre kadrove.

Kao podršku tim procesima, kreirali smo radionice karijernog konsaltinga i koučinga „KARIJERNI PUTOKAZ”, koje su od neprocenjivog značaja:

“Program KARIJERNI PUTOKAZ je autorski psihološki-karijerni program nastao na bazi mog dugogodišnjeg iskustva u vođenju procesa selekcije za različite kompanije, kao i vođenju brojnih karijernih promena za pojedince.” Neda Mirkovic HR konsultant

2 najvrednije strane ovog programa su ENERGIJA I MOTIVACIJA,  inspiracija pojedinca na manje ili veće promene u karijeri, uz jačanje poljuljanog samopouzdanja i dolivanje “vetra u ledja” za lakše nošenje sa biznis izazovima. Sa druge strane tu je PRAKTIČNOST PROGRAMA, koja podrazumeva pripremu za različite scenarije koji čekaju svakog pojedinca u procesu potrage kako za novim poslom, tako i za profesionalnim pomacima u okviru postojeće kopanije.

 

Svi polaznici ovakvih programa su iskreno iznenađeni time kolika je njihova lična dobit i koliko lako im se pred očima otvore putokazi, kojih do sad nisu bili svesni.

 

STRUKTURA programa:

  1. Kako sam ja neko ko najviše veruje u snage i pozitivne strane svakog pojedinca, na početku je od velikog značaja da svaka osoba otkrije svoje talente i supermoći, energiju svoje motivacije za dalji profesionlani razvoj i potencijalne prilike za sebe dalje spram uslova na tržištu ili u kompaniji.
  2. U drugom delu programa bavimo se ličnim sabotažama i preprekama, koje sprečavaju svakog da se pokrene i dalje napreduje u profesionalnom, ali i ličnom smislu. Tu su dosta prisutne koučing metode, gde pojedinci stiču zanimljive uvide o sebi, dragocene kako u poslu, tako i u životu generalno. Ako može da se probudi samomotivacija kod bilo koga da pevaziđe svoje “slabosti”, može kroz ovaj program.

S obzirom da sam po struci psiholog, analize koje koristim za dublje upoznavanje svakog pojedinca su sa jedne strane psihološki testovi, a sa druge pomenute coaching tehnike.  Iz svih tih rezultata na kraju dolazimo do onih parametara koji imaju najveću vrednost za pojedinca i sumiramo najvažnije lekcije o tome kako konkretno svaki pojedinac može sobom da upravlja na još efikasniji način. Ljudi se ovom delu posebno raduju, jer vole da saznaju nove stvari o sebi, kao i da rade na svom daljem unapređenju.

  1. U završnom praktičnom delu sa roll play vežbama prolazimo ključna pitanja koja određuju da li će nas postojeći ili budući poslodavac razmotriti za neke nove poslove i prilike.

“Nisam za to da glumimo nešto što nismo, ali ni da odemo nespremni na ovakve sastanke, jer priprema za ova pitanja je pola posla do nove poslovne prilike” Neda

Kao šlag na tortu programa  KARIJERNI PUTOKAZ dolaze konkretne smernice za kreiranje CV-ja, motivacionog pisma, LinkedIn profila. Ovi naši dokumenti i profili  predstavljaju naš lični brend, našu sliku u nekom biznis ogledalu. Ako se ne potrudimo da ih kreiramo u skladu sa savremenim trendovima, po svoj  prilici ćemo još dugo ostati zaglavljeni na karijernoj raskrsnici na kojoj smo sada.

 

Program može da se organizuje i u grupi, za više zaposlenih iz iste firme, što obezbeđuje posebnu dinamiku i razmenu iskustava, pa predstavlja jednu vrstu timskog koučinga.

.

POSTOJI BASIC I ADVANCE VERZIJA OVOG PROGRAMA

.

1.. BASIC program traje 5 sati, od čega je deo rad kod kuće, a deo radionica u trajanju od 2.5 sata koja sadrži: psihološko testiranje, procenu biznis snaga i slabosti pojednca, smernice za kreiranje CV i LinkedIn profila, kao i karijerne savete i preporuke za budući profesionalni razvoj.

2. ADVANCE program  traj ceo dan i sadrži basic program, dopunjen sa 3 dodatne coaching sesije, u trajanju od 1h, čiji je cilj prolazak  pojedinca kroz proces ličnog preispitivanja oko karijernih planova u budućnosti,  analiza dugoročne motivacije vezane za dalju karijeru, postavka karijernih ciljeva i akcionih planova vezanih za njihovu realizaciju.

.

5 zanimljivih situacija sa predhodnih programa KARIJERNI PUTOKAZ

 

  1. PROGRAMERI ODBIJAJU POZICIJE TEAM-LEAD-a

U više IT kompanija desilo se da su ljudi planirani za pozicije team-leadera, takve pozicije odbili. Interni HR se javio za pomoć.

.Posle našeg programa KARIJERNI PUTOKAZ, a uz podršku internog HR-a, kreirali smo redefinisane pozicije, koje su podrazumevale postepeni ulazak u novu ulogu, uz mogućnost povratka staroj.

. Rezultat je bio da se veći broj pojedinaca opredelio da se oproba u novoj ulozi, a mnogi su na tim pozicijama i ostali.

Šta smo uradili?  Smanjili smo zajednički pritisak i strah od nepoznatog, uveli postepenu promenu i mogućnost izbora, uz formiranje neke nove lične poslove vizije za svakog pojedinca.

Ovakvi programi su sjajan primer saradnje internog i eksternog HR-a u borni za usaglašavanje biznis ciljeva, sa ličnim razvojnim opcijama zaposlenih.

 

  1. SPAS ZA OPSTANAK JEDNOG BIZNISA KRIO SE U KARIJERNIM PROMENAMA 

Za jednu malu uspešnu kompaniju od 25 zaposlenih organizovali smo program KARIJERNI PUTOKAZ za sve zaposlene, jer je vlasnik želeo da dobije objektivn mišljenje o njima, kako bi mgao što bolje da reorganizuje posao. Nakon sumiranja rezultata vlasnik je odlučio da za svoju desnu ruku i budućeg direktora firme postavi jednog od zaposlenih, za koga je “isplivalo” da ima i znanja i potencijal za to, umesto prvobitno marketing menadžera, za kog se ispostavilo da je na  ivici lične motivacije da uopšte tu radi dalje, jer se posao ne podudara sa njenim ličnim poslovnim aspiracijama. Kreirali smo rešenje da ona oformi business development sektor, budući da je prodaja njena uspavana stras, ali i da se kao mentor angažuje u onbording procesu.

Opet smo bili vinovnici toga da su naizgled jednostavna kadrovska rešenja nekad spas za opstanak poslovanja kompanije.

 

  1. UČENJE IZ ISKUSTVA DRUGIH NA RADIONICI – PODSTREK ZA LIČNE AKTIVNOSTI I PROMENE

Iskustvo koje je učesnik grupne radionice podelio sa drugima kako je sâm izborio za sebe novu poziciju u firmi gde radi, poslužilo je kao inspiracija za druge učesnike da preuzmu na sebe inicijativu i pokrenu pitanje svojih karijernih pomaka na trenutnom poslu. Kako i zašto?

 Zajednički smo razbili predrasudu da je strašno inicirati sastanak sa šefom na temu daljih karijernih planova, uz opciju promene pozicije ili povećanja zarade. Nekad se takav gest smatrao agresivnim, danas je sasvim prihvatljiv, u nekim kompanijama i poželjan.  Nije više dovoljno samo čekati da  budemo primećeni, već je važno pokrenuti dijalg, razmotiti opcije, napraviti svoj predlog sa argumentima gde ja sebe vidim i zašto sam baš ja dobar za neko buduće radno mesto. Tako se i poslodavac pokrene da razmišlja o pojedincu, a ovakav nastup obezbeđuje uspeh u pregovorima.  Mogu samo jedno da dodam, upravo to što smo vežbali, se posle i desilo.

 

  1. REDEFINISANJE KARIJERNOG PLANA I TIPA ANGAŽOVANJA I UGOVORA

Jedan menadžer logistike je posle ovog programa odlučio da promeni karijeru i krenuo u svoj poljoprivredni biznis, dok je u firmi ostao na part-time ugovoru, što se ispostavilo kao win-win situacija za obe strane.

Kompanija ga najpre nije videla u firmi na dalje, ali smo zajedno našli ovo rešenje, koje se višestruko pokazalo dobrim na duže staze

 

  1. KARIJERNI PUTOKAZ KAO PODRŠKA OFFBORDINGU

 Jedna kompanija je za veći broj svojih zaposlenih koje je morala da otpusti, organizovala ovaj program, kao podršku za pronalaženje novog posla. Ljudi su to prihvatili najpre sa rezervom, a onda su postepeno krenuli da šire krila koja smo na radionici aktivirali, jer su shvatili da njihov dalji let još nije gotov i da im je ojačano samopoštovanje i samopouzdanje, kao preduslov dalje borbe za neki novi posao.

više informacija možete saznati na linku KARIJERNI KONSALTING PROGRAMI – ONLINE

JAVITE SE, ČEKAMO VAS

NEDA MIRKOVIC, diplomirani psiholog i dugogodišnji HR konsaultant

neda.mirkovic@sinapsa.co.rs