Ima raznih definicija i teorija o motivaciji, pa ćemo taj ozbiljan posao da proniknemo u samu srž ove teme da propustimo onima koji su umeju da dešifruju misterije, a mi ćemo se pozabaviti konkretnim primerima, iz naše prakse.

Veliki broj puta smo radili na ispitivanju motivacije zaposlenih i njihovog zadovoljstva poslom, tako da su za nama brda i brda upitnika, varijabli, zanimljivih uvida o uticaju faktora jednih na druge. Jako važna tema, sa najrazličitijim rezultatima i grafikonima, u različitim kompanijama, a uvek korisnim inputima koji stižu od ljudi šta bi promenili da mogu, da bi se povećao nivo njihovog radnog angažovanja. Mislim da smo o motivaciji baš iz toga najviše naučili.

Veliki broj poslodavaca vezuje motivaciju za novac, pa se ne bavi ovom temom, jer nema budžet za povećanje zarada ili bonuse i sl.

A onda ih podstakne da se zamisle  rezultati ispitivanja motivacije i tad nastane tajac.

Plata i novac je na trećem ili petom mestu zašto bi ljudi menjali firmu i

Prva 3 mesta šta ih suštinski (de)motiviše su rezervisana za neki od sledećih faktora:

  1. osećaj VREDNOVANJA od strane kompanije spram uloženog truda i rezultata, ali ne u finansijskom smislu, već u smislu ljudstkog poštovanja i priznanja za rezultate ili pohvale
  2. OSEĆAJ PRIPADNOSTI TIMU, što ima veze sa poverenjem među članovima tima, raspoloženjem u timu, mogućnosti da se osloniš na druge, ali i dobiješ feedback od njih, šta im se kod tebe sviđa ili ne sviđa i sl.
  3. MOGUĆNOST DALJEG RAZVOJA I PROFESIONALNOG NAPREDOVANJA, što ima veze sa upravljanjem karijerom i spremnošću firme da investira u dalji razvoj svojih zaposlenih

Ima još puno važnih faktora, čijim upravljanjem je moguće poboljšati motivaciju za rad i pripadnost kompaniji, a nema veze sa samom platom.

Navešćemo još neke, iako je spisak svakim danom sve duži.

 

Možda vas inpirišemo da nastavite spisak, ili još bolje da neke od vaših ili naših ideja, predložite ili implementirate u vašoj kompaniji.

To bi bio pun pogodak ovog teksta!

 

Neda Mirković