mentalno zdravlje, work life balas, stres, wellbeing

BRIGA O MENTALNOM ZDRAVLJU – postaje prioritet kompanija, koje brinu o ljudima

 

Jedna od pozitivnih promena, nakon korone, jeste povećanje svesti kompanija o važnosti brige o  zaposlenima, pre svega psihološkoj dobrobiti i mentalnom zdravlju.

I dalje su, na žalost, retke firme koje su pokrenule projekte vezane za wellbeing i mentalno zdravlje zaposlenih, ali ih polako ima sve više.

Nije lako izboriti se sa opštim shvatanjem da su problemi ljudi njihovi lični problemi. To onda znači da kompanija nema šta da se bavi ljudima po ovom pitanju.

A da li je to baš tako? Baš i nije!

Ipak, posle korone je sve više firmi koje počinju da brinu o dobrobiti svojih zaposlenih, jer su zahvaljujući takvim programima ukupni kompanijski rezultat bolji, a sa druge strane su zaposleni zahvalni, lojalniji kompanijama i ne napuštaju poslodavce tako lako.

Ponekad čujem poslodavce da kažu da ova tema može da čeka. jer je biznis preči, a bez rezultata nema love za ove projekte… A onda ih ja pozovem da razmisle šta može da bude važnije od unapređenja mentalnog zdravlja i psihološkog wellbeinga zaposlenih, jer tada oni jačaju svoje psihološke kapacitete da lakše izađu na kraj sa svim pritiscima sa kojima se sreću, uče da prevaziđu poteškoće i efekte korona krize, izolaciju, apatiju…

A to rezultira većom efikasnošću i pojedinca i sistema u celini, jer su rezultati poslovanja zbir rezultata efikasnosti svih pojedinaca.

Zato je važno da razmemo da je jačanje kapaciteta pojedinca da postane efikasniji na poslu, direktno povezano sa profitabilnošću sistema!

Tu kreće promena u pristupi ovim temama.

 Ne biste verovali kako male promene i korisni uvidi sa ovih programa pomeraju stvari na bolje.

Recimo kada se zaposleni presaberu po pitanju pristupa temi stresa, burnouta i probude energiju i volju da pokrenu stvari na bolje.

Ili ako radimo u grupama: lekovito postaje kada ljudi čuju jedni od drugih korisne savete i iskustva kako prevazilaze probleme.

Osećaju se prihvaćenije od strane drugih, povezanije sa njima, a to ljudima daje energiju da lakše iznesu zahtevne situacije.

Nekad čak ide dotle da ovakva iskustva utiču na to da prevaziđemo lične otpore od neke osobe i od zajedničkim poslovnih aktivnosti ili posla kao takvog, posao dobije veći smisao, više nas ne guši.

 A zamislite koliko bi zaposlenima pomoglo da pronađu odmah sad, a ne za pola godine, podršku da se bave svim onim što ih remeti i umanjuje poslovni učinak.

 Ako čekamo da ove teme dođu na red, neke ljude će baš to oterati.
Osećaj da nisu važni, ni oni, ni njihov burnout, ni to što se osećaju manje vredno ili što su utučeni jer su nekog izgubili u koroni…
Neko će probati da se snađe sam, a nekom je potrebna pomoć i podrška.

Ne treba čekati pojedince da se sporadično oglase, već delovati sistematično odmah, a ne nekad u nekoj budućnosti, koja do tada možda dobije rogove ili postane mašina koja melje.

#wellbeing #mentalhealth #businesspsychology 

#wellbeing #mentalhealth #businesspsychologykao biznis tema