Sinapsa

MENTALNO ZDRAVLJE NEK ČEKA RED

Koliko su kompanije kod nas svesne koji pakao su ljudi prošli od kad je krenula korona?

Ja mislim vrlo malo.

Da ne kažem da većina firmi smatra probleme ljudi njihovim ličnim problemima, koje nemaju veze sa firmom, pa samim tim ni firma nema šta tu da se bavi ljudima po ovom pitanju.

Retke su one firme koje su pokrenule projekte vezane za wellbeing i mentalno zdravlje zaposlenih.

Čak i one koje bi više želele da se bave ovim temama, kažu da nemaju vremena, zbog operativnog posla da se bave ljudima koliko bi hteli. ⏰

Večina smatra da ova tema može da čeka. (čitam između redova: Jer je biznis preči, bez rezultata nema love za ove projekte…).

Da li može da čeka?

Na koji način poslovanje jedne firme trpi ako firma ne želi da pomogne ljudima  da ojačaju svoje psihološke kapacitete i lakše izađu na kraj sa svim pritiscima sa kojima se sreću?

(a činjenica je koliko je intenziviran haos, pritisci, kriza, povlačenja ljudi jednih od dugih, apatija…)

Lako je naslutiti odgovor.

Ako su rezultati poslovanja zbir rezultata efikasnosti svih pojedinaca, nije li jačanje kapaciteta pojedinca da postane efikasniji na poslu, direktno povezano sa profitabilnošću sistema?

Intuitivno se odgovor da naslutiti, ali ipak, nek teme mentalnog zdravlja i wellbeing programi sačekaju još malo!

🌈 Da ne bi ovaj post delovao kao prozivka, podeliću lično iskustvo sa skorašnje obuke, gde je svaki lider trebao da nađe 5 tačaka konekcije sa svojim ljudima, nezavisno od posla (npr. vole isti strip, imaju isti hobi, išli su kao klinci na folklor i sl.). To je uvodna vežba, a kasnije je išao trening liderskih veština ceo dan.
I pogodite što je ljudima bio najjači utisak?
I pored raznih zanimljivih vežbi, korisnih uvida i sl., ipak je ova uvodna vežba imala najveću težinu. 🌟

✅ A evo i zašto i kakve to veze ima sa mentalnim zdravljem?

➡️ Razmislite koliko tako mali gestovi spajaju ljude, jer bude emociju međusobne podrške, razumevanja, uvažavanja. Osećamo se prihvaćenije od strane drugih, povezanije sa njima, a to nam daje energiju da lakše iznesemo zahtevne situacije, nekad čak ide dotle da utiče na to da prevaziđemo lične otpore od neke osobe i od zajedničkim poslovnih aktivnosti ili posla kao takvog, posao dobije veći smisao, više nas ne guši.

A zamislite koliko bi zaposlenima pomoglo da pronađu odmah sad, a ne za pola godine, podršku da se bave svim onim što ih remeti i umanjuje poslovni učinak.💪

🎈 Ako čekamo da ove teme dođu na red, neke ljude će baš to oterati.
Osećaj da nisu važni, ni oni, ni njihov burnout, ni to što se osećaju manje vredno ili što su utučeni jer su nekog izgubili u koroni…
Neko će probati da se snađe sam, a nekom je potrebna pomoć i podrška.

Ne treba čekati pojedince da se sporadično oglase, već delovati sistematično odmah, a ne nekad u nekoj budućnosti, koja do tada možda dobije rogove ili postane mašina koja melje.☠

#wellbeing #mentalhealth #businesspsychology