Živeti u skladu sa sobom je ustvari na dohvat trenutka!

Preskočite prepreke koje vas sabotiraju da ostvarite svoje ciljeve. Vladajte sobom i budite efikasniji u raznim životnim situacijama. 

 
Na sve strane nailazimo na imperativ da postavimo sebi ciljeve i dosledno ih sprovodimo, posebno vezane za razne promene koje želimo da sprovedemo u svom životu i da budemo efikasniji i srećniji.
Ali, koliko zaista imamo potencijala i energije da ostvarimo promenu? Koliko puta krenemo u promene, pa odustanemo. Da li je i kod drugih to tako teško? Da li sa mnom nešto nije u redu što brzo odustanem? Da li sam slabić ako potražim podršku i pomoć?
Mnoga od ovih i sličnih pitanja nam potroše energiju, ubace nas u začarani krug i naravno da odustanemo od akcije, pre nego što smo i krenuli u promenu.
Istraživanja pokazuju da su danas najveći izazovi koje postavljamo sebi:
 • poboljšanje kvaliteta života i oslobođenje od stresa
 • prevazilaženje ličnih barijera
 • jačanje samopouzdanja, samopoštovanja i samo-kontrole
 • usvajanje zdravih životnih navika (istrajavanje u dijeti, vežbanju i sl.)
Gotovo da nema osobe koja sebi ne postavlja dnevno ovakve ciljeve, preispituje se vezano za njih, smislja nove i nove načine kako sebe da natera na promene ustaljenih obrazaca funkcionisanja i sebe ohrabri da iznese promene o kojima mašta.
Mali procenat ljudi uspe sam da iznese promenu, što je proporcionalno ne želji da do promene dođe, već rešenosti da se sa njom uhvati u koštac. Tu je štos. Rešiti. Istrajati. Napraviti plan. Realan plan, sa malim koracima. I postepenim doziranjem uvećanih napora. Tajna je sažeta u ova 2 reda. Nema misterije.
Ali mi umesto da se sistematično i dosledno držimo realnog plana promene, biramo da sebi zadamo nerealne ciljeve (izgubiti 5 kg za nedelju dana ili od sutra bolje delegirati posao), koje kad se ne dese (jer nije realno da mogu da se dese), izgubimo volju i to nam se kao bumerang vraća još gorim stanjem stvari.

Svima kojima je ovakav scenario poznat, nudimo opciju da nam se jave kako bismo im pomogli da iznesu svoje promene.

Evo kako izgleda ova vrsta podrške kod nas:

Na samom početku procesa, zajednički definišemo konkretne ciljeve koje osoba želi da postigne i analizamo faktore koji je onemogućavaju da te ciljeve ostvari. Pružamo potrebnu emocionalnu podršku i priliku svakom klijentu da razume prepreke ka promeni, ali i sve one lične i spoljašnje pozitivne faktore koji mu mogu poslužiti kao podrška, a koje do sada nije koristio.
Pomažemo vam da prepoznate i promenite stavove koje vode ka padu motivacije i odustajanju od sopstvenih ciljeva i učimo vas kako da promenite nedovoljno funkcionalne stilove života i da prihvate onaj deo sebe koji vam je bio neprihvatljiv.
Rezultati programa:
 • istrajavanje u usvajanju zdravih životnih navika
 • povećanje odgovornosti i samo-kontrole
 • jačanje pozitivne slike o sebi
 • jačanje samopouzdanja i samopoštovanja
 • poboljšanje kvaliteta života
 • oslobođenje od stresa
 • prevazilaženje ličnih barijera
 • ostvarivanje dugoročnih ciljeva
Više informacija o programu na https://www.sinapsa.co.rs/psiholoski-trening-za-sve-poslovne-ljude/