Kroz naše specijalizovane psihološke konsultacije, pokušala sam da izdvojim univerzalne teme koje “žuljaju” sve ljude na visoko odgovornim pozicijama…

 

Iako sa strane može da deluje da ljudi na visoko odgovornim pozicijama lako i brzo donose sve  odluke, što i jeste najčešće tako, ipak činjenica je da se i oni ponekad bukvalno zakoče u poslu kada treba da “prelome” neku složenu situaciju, donesu zahtevne odluke ili odigraju tešku ulogu na poslu.

Njima često ne treba gotovo rešenje, već brainstorming sa nekim od poverenja, da sagledaju moguće opcije i lakše se odluče za neki od mogućih scenarija.

Shvatila sam da “ne prolaze” gotova rešenja. ma kako genijalna bila, sendvič tehnike kao takve nemaju moć, dok svako sam za sebe ne smisli kako i kad, u kom momentu s kim od saradnika, u kojoj situaciji može da kao opciju ima tu tehniku, Tad će pristati da je usvoji kao opciju. Samo tad, kad ima alternativu za nju, kad nije moranje. E tako za svaku situaciju, ako smislimo više opcija, ako svako od rešenja bude mogući put, a ne nužan i jedini izbor, e tad je velika šansa da će svaki pojedinac da da sebi slobodu da pokuša nešto drugačije u pristupu problemima.

Na primer, javio se se skoro jedan mlad menadžer, koji je tražio pravi put da postane autoritet timu iz kog je zapravo ponikao, bio je jedan od istih i unapređen u lidera tima. Zbrka u glavi, kako da se postavi, da bude autoritet, a ne pokvari dobre odnose sa ostalima. Ni malo jednostavna tema za rad, ali on sjajan sagovornik. Jedna sesija, sat i po vremena: analiza  specifičnosti njegove pozicije i mogućih opcija, osvrt na članove tima i ciljeve u narednom periodu. Zajedničkim snagama definisali smo kako bi sve mogao da komunicira sa kim od saradnika, kako da im delegira posao, prati i komunicira rezultate, a da sačuva dobre odnose sa svakim od njih. Malo drugačija percepcija, otvaranje kutije sa mogućim rešenjima, malo volje za rad, za roll play i na kraju, za sat i po vremena, evo nove energije za postojeću “boljku”.

Pokušala sam da sumiram, iz svog iskustva, teme sa kojima  sreću najviše ljudi na visokim menadžerskim pozicijama i evo top 5 tema:

  1. kako da se elegantno izborim za svoja prava ili interese (pred višim menadžmentom ili vlasnikom), a da se ne zamerim nekom (MENADŽERSKI PREGOVARAČKI TRIKOVI)
  2. kako da motivišem sebe, a kako svoj tim, da se trgnemo i budemo još efikasniji, a nemam na raspolaganju nikakav budžet  (MOTIVACIJA)
  3. nesuglasice medju zaposlenima kao deo svakodnevnice – kako plivati u tome, a raditi istovremeno i svoj posao  (AUTORITET I DELEGIRANJE)
  4. osećanje da se ljulja ravnoteža na planu privatno-poslovno, pravi veliki stres i smanjuje efikasnost u poslu. kako  optimizovati svoje kapacitete (WORK-LIFE BALANS)
  5. šta je najbolja opcija za moju karijeru dalje, javila se sumnja da li je posao koji radim dugoročno najbolja opcija. Ili je vreme za privatan biznis. Koji su rizici u tome za mene? (UPRAVLJANJE KARIJEROM)

Lični kapaciteti u borbi sa dilemama?

Uvek na prvom mestu: pokušati snaći se sam  u problematičnoj situaciji, oslanjajući se na svoje lične veštine, sposobnosti, iskustvo, pa i intuiciju.

Ali ako osetimo da se previše vrtimo u mestu i da vreme ne radi za nas, uvek je bolja opcija potražiti podršku, suočiti se sa sobom iz nekog novog ugla, razmotiti nove načine pristupa problemima, aktivno raditi na usvajanju drugačijeg stila komunikacije, pregovaranja i sl. A to često ne možemo sami od sebe, potrebno nam je da nas neko pokrene, da preispitamo situaciju na nov način, sagledamo neke nove opcije, proširimo vidike, probamo neke drugačije načine rešenja problema.

Šta sam zaključila u radu sa ljudima:

da rešavanje složenih situacija nije toliko teško, koliko je teško da se setimo da upotrebimo SVOJE VIJUGE, kreiramo i uvežbamo nove načine pristupa problemima i KREIRAMO NEKE NOVE SINAPSE 🙂

 

Zato smo osmislili psihološke-biznis sesije kao prečicu u rešavanju ličnih dilema i problema

Upravo za situacije kada se pojedinac “zaglavi” u donošenju odluka, a potrebno mu je da sa nekim prodiskutuje i “odglavi se” kreirali smo specijalizovane psihološke biznis konsultacije, koje se sastoje iz nekoliko segmenata:  analize situacije, analize mogućih opcija i rešenja, analize potencijalnih rizika svakog scenarija, preispitivanja uloge svakog od aktera događaja i raspoloživih opcija, ali i potrebnih veština da bi se pojeedinac izborio sa situacijom. Ponekad ubacimo psihološko testiranje kada su teme vezane za procenu ličnog načina funkcionisanja u poslu, sa ciljem da smislimo optimalniji stil rada, za pojedinca. Na kraju sumiramo alternative i finalizujemo sastanak u vidu dogovora oko konkretnih aktivnosti za dalje.

Iako deluje da bi pojedinac na opisan način i sam mogao da reši dileme koje ima, naše iskustvo kaže da je i pored definisanih putokaza, online saveta i sl., ipak najdelotvornija diskusija oči u oči, uz kafu, a može i preko skype-a.

 

Zašto je teško pojedincu da sam iznese neku situaciju, pa je efikasnija “pomoć sa strane”

 

Prvo. Ono što svakom pojedincu, ma na kako visokoj poziciji bio, nedostaje u trenutku, jeste podrška i ohrabrenje  da  “prelomi” situaciju, kao i malo vetra u leđa i nekih novih alternativa.

Zato se na našim radionicama fokusiramo na to da vas podstaknemo da otkrijete vaše opšte principe funkcionisanja na poslu, da prepoznate i razrešite lične otpore i različite psihološke blokade u poslu, da se postavite drugačije, efikasnije i fokusiranije u susretu sa problemima, stresom, ojačate samokontrolu i samopouzdanje, što zna da bude poljuljano u ovakvim situacijama.

Ono što kombinujemo u radu, a retko koji je menadžer ili lider obučen za to (bar u smislu da može lako da primeni te tehnike u radu sam sa sobom), jesu  elementi trening i coaching programa, kao i praktične vežbe uz pomoć kojih podstičemo svakog od vas da se u datom momentu zauzme za sebe maksimalno efikasno i konstruktivno.

 

Drugo. ljudima je najčešće lakše da reše svoje dileme savetujući se sa “spoljašnjim” konsultantima, nego što su spremni da se obrate nekom iz svog okruženja. Iako imaju priliku da se obrate internim mentorima, stručnim autoritetima i HR-u, potrebna im je dodatna “poverljivost” i objektivno mišljenje, što često, smatraju oni, ipak ne mogu da dobiju u internom okruženju.

 

Da sumiram, nemojte se osećati loše ako vidite da sa nekom situacijom ne možete odmah da se izborite na način kako biste želeli. Skroz je ok da  i ljudi na visoko odgovornim pozicijama imaju potrebu za podrškom u radu  i objektivim mišljenjem, kao i potrebu da dobiju sa strane malo vetra u ledja i energiju da se pokrenu na akciju.

Ako ste i vi jedan od njih i želite da pročitate više o ovoj temi pre nego što nas kontaktiraje, kliknite na: https://www.sinapsa.co.rs/individualne-biznis-sesije/

 

[mailerlite_form form_id=6]