Procena psihološkog profila

Procena lične biznis efikasnosti pojedinca (psihološki biznis profil) ima za cilj spoznaju psiholoških snaga i slabosti, pre svega na poslovnom planu, ali i ličnom.

Usluga podrazumeva testiranje i analizu vašeg psihološkog profila, interpretaciju vaših skrivenih slabosti i snaga, uz preporuke za postizanje bolje lične ravnoteže i poslovne efikasnosti.

Naš zadatak:

Mi vama pomažemo da otkrijete i razumete faktore, koji utiču na vašu ličnu i poslovnu efikasnost, kako biste mogli njima ciljano i adekvatno da upravljate.

Da bismo mogli sebe da unapredimo i dalje razvijamo, potrebno je da se sa sobom najpre suočimo!

Procena psihološkog profila podrazumeva kompleksnu analizu ličnih karakteristika, sposobnosti, potencijala i veština, koje zajedno utiču na to kako doživljavate svet oko sebe, kako se ponašate u različitim situacijama, kako se odnosite prema ljudima u okruženju… Sa druge strane, na osnovu psihološkog profila, moguće je odrediti vaš individualni stil rada, vaše preferencije i poslove koji vam najviše odgovaraju u odnosu na karakteristike ličnosti.

Psihološko testiranje podrazumeva popunjavanje baterije psiholoških testova, u trajanju od 45 minuta, analizu i interpretaciju psihološkog profila, sa preporukama za dalje aktivnosti i postizanje bolje lične ravnoteže i poslovne efikasnosti  (takođe u trajanju od 45 minuta).

Cena psihološke procene: lični biznis profil (100 eur)

Usluga je namenjena svima koji se osećaju nedovoljno efikasnim na poslu ili na ličnom planu, svima koji su pod stresom ili su jednostavno zainteresovani da sebe stave na test i saznaju šta bi trebalo da unaprede da bi postigli bolji lični balans i ličnu i poslovnu efikasnost.

Umesto da se osećate „zaglavljeno“ u svojoj koži ili u nekoj tačci u karijeri, uzmite konce svog razvoja u svoje ruke, saznajte šta su vam najveće lične snage, a šta eventualne oblasti za razvoj i kako da prevaziđete postojeće blokade i otpore, ali i da rešite dileme i izazove vezane za dalji lični i profesionalni napredak.

Pokrenite se. Nemojte da tapkate u mestu. Nikad nije bilo više šansi za lične promene i preokrete!

VI POVUCITE PRVI KORAK I PRIJAVITE SE NA PROCENU, A ONDA PREPUSTITE NAMA DA VAS DALJE USMERIMO I POMOGNEMO VAM DA SE POKRENETE.