Kako lider iz senke, da zaigra pod svetlima pozornice?

Juče nam je na koučingu bila mlada žena koja želi da napravi promenu u karijeri. Shvatila je da je zanima viša menadžerska pozicija, da bi mogla svoja znanja i potencijale da iskoristi u punoj meri. Uradile smo analizu šta su njene snage i šta je kvalifikuje za tu poziciju, a šta eventualne smetnje da bi bila […]