Saveti kako da središ CV

Nije tajna da u današnje vreme u Srbiji većina ljudi nalazi posao preko veze. Zato veliki broj ljudi i ne želi da se prijavi na otvorene oglase smatrajući da nema šanse da dobije posao. Ipak, ako bolje oslušnete čućete koliko primera ima da je neko poslao CV i da su ga odmah sutra zvali na […]